Fra fredag 26. til søndag 28. april 2019 inntar rundt 60 forfattere, akademikere og kulturjournalister fra Sveits, Tyskland, Østerrike og Norge Litteraturhuset i Oslo. I tre dager til ende formidles tyskspråklig litteratur foredrag, samtaler, nærlesninger, opplesninger og musikk. I tillegg trekkes det linjer mellom samfunnsdebattene i Norge, Tyskland, Sveits og Østerrike.

Festivalen arrangeres av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, Frankfurter Buchmesse, Goethe-Institut Norwegen, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening - i nært samarbeid med Erik Fosnes Hansen og Helge Rønning.

Hovedsponsor: Bergesenstiftelsen

Andre uvurderlige støttespillere: Anders Jahres Humanitære stiftelse, H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), Deutsche Zentrale für Tourismus, Den norske forleggerforening, Fritt Ord, Goethe-Institut, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket - Bokåret 2019, NORLA, Pro Helvetia, Utenriksdepartementet, Österreichische Botschaft Oslo m.fl.  

Følg med! Og følg oss på facebook!