Døråpnere til den tyske litterære offentligheten

Mandag 7. januar fikk komiteen bak Tysk-norsk litteraturfestival besøk av norske forfattere, oversettere og litteraturformidlere som skal fungere som døråpnere til tyskspråklige klassikere og tyskspråklig samtidslitteratur, under festivalen i april.

Det er et stort og rungende misforhold mellom antall titler som oversettes fra norsk til tysk, og titler som oversettes fra tysk til norsk. I et «normalår» oversettes 50 utgivelser til tysk (250 i 2019 da Norge er gjesteland på bokmessen i Frankfurt), mens det bare er rundt 10 titler som oversettes fra tysk til norsk. Komiteen bak Tysk-norsk litteraturfestival ønsker å gjøre noe med dette og setter søkelyset på en litterær offentlighet og kultur som vi har all grunn til å bevare kontakten med.

Ønsker å gi noe tilbake til tyskspråklige lesere
Det er ingen tvil om at selv bestselgerne i de tysktalende landene kan være relativt ukjente her til lands, med noen hederlige unntak. Derfor er et av festivalens formidlingskonsepter å la kjente norske forfattere lese seg opp på og presentere håndplukkede forfattere fra de tre tyskspråklige landene. Noen av dem som skal gjøre det, og som stilte med gode innspill og inspirasjon på mandagens møte, var Tor Bomann-Larsen, Maria Kjos Fonn, Sverre Dahl, Alva Gehrmann, Vigdis Hjorth, Helge Jordheim, Sten Inge Jørgensen, Henrik Keyser Pedersen, Simon Stranger, Even Teistung og Benjamin Yazdan. Flere av dem forfattere som har fått et ekstra marked med langt større opplagstall, i det tysktalende landene. Nå ønsker de å gi noe tilbake til sine lesere i Sveits, Østerrike og Tyskland.

Vil også vekke interesse i Tyskland
Til stede var også Thomas Boehm, som er hyret inn av NORLA som koordinator for bokhandelen i Tyskland i Frankfurt 2019-satsningen. Han ga komiteen ros for bredden av forfattere som er invitert, både fra Sveits, Østerrike og Tyskland. – Dette er et forfatterutvalg som også kommer til å tiltrekke seg tyske journalister, sa Boehm  –  som kom ens ærend rett fra Berlin og altså er én av festivalens mange gode rådgivere.

Thomas Boehm har ordet i samtalen som handler om festivalens program som har fått arbeidstittelen “Die Wand”, og egentlig er en oversikt som dekker en hel vegg i Goethe-Instituts lokaler. For anledningen skrevet ut i langformat – og hemmelig enn så lenge.

Thomas Boehm har ordet i samtalen som handler om festivalens program som har fått arbeidstittelen “Die Wand”, og egentlig er en oversikt som dekker en hel vegg i Goethe-Instituts lokaler. For anledningen skrevet ut i langformat – og hemmelig enn så lenge.

Førjulsmøte med Frankfurter Buchmesse

Denne uken var en delegasjon fra ledelsen i Frankfurter Buchmesse i Oslo. Leder for æresgjestprogrammet Simone Bühler og leder for internasjonale prosjekter Bärbel Becker tok turen innom Uranienborgveien 2 for å møte komiteen bak Tysk-norsk litteraturfestival – én uke før julen ringes inn.

Bokmessen i Frankfurt er en av festivalens fem arrangører og fikk på mandag en detaljert presentasjon av komiteens arbeid det siste året. Møtet var en ubetinget suksess. Bühler og Becker vil nå se på muligheter for å utvide støtten og samarbeidet.

– Det har aldri skjedd før at et gjesteland har tatt initiativet til formidling av tyskspråklig litteratur på sin hjemmebane, sa de to tyske gjestene, som applauderer tiltaket og vil se nærmere på å gjøre den tysk-norske festivalen til et pilotprosjekt for bokmessen i Frankfurt.

F.v. leder for æresgjestprogrammet til Frankfurter Buchmesse Simone Bühler og leder for internasjonale prosjekter Bärbel Bäcker, direktør for Goethe-Institut Norwegen Martin Bach, PR- og presseansvarlig ved Goethe-Institut Norwegen Jeanette Warnick Danzer, forfatter Erik Fosnes Hansen, prosjektkoordinator Sonja Wiik, daglig leder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen Ingunn Tveide, styremedlem i Norsk Oversetterforening Elisabeth Beanca Halvorsen og professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Helge Rønning. Foto: Merete Franz (NFFO)

F.v. leder for æresgjestprogrammet til Frankfurter Buchmesse Simone Bühler og leder for internasjonale prosjekter Bärbel Bäcker, direktør for Goethe-Institut Norwegen Martin Bach, PR- og presseansvarlig ved Goethe-Institut Norwegen Jeanette Warnick Danzer, forfatter Erik Fosnes Hansen, prosjektkoordinator Sonja Wiik, daglig leder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen Ingunn Tveide, styremedlem i Norsk Oversetterforening Elisabeth Beanca Halvorsen og professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Helge Rønning. Foto: Merete Franz (NFFO)

– Den tysk-norske litteraturfestivalen kommer til å bli et eksepsjonelt prosjekt preget av samarbeid og nettverksbygging mellom de to (litterære) kulturene, påpekte Becker.

Idéen til festivalen oppstod under NORLAs innspillkonferanse i Oslo i april 2017, hvor Erik Fosnes Hansen og Helge Rønning tok til orde for ikke å bare fokusere på Norge og norsk litteratur i forbindelse med bokmessen i Frankfurt 2019, men benytte anledning til å gi publikum her hjemme muligheten til å skaffe seg kunnskap om tysk kultur, litteratur og språk, samt om de aktuelle samfunnsdebattene som står på dagsorden i Tyskland. Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen tok så initiativ til festivalen ved å kontakte Goethe-Institut, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening for å invitere til et samarbeid om en festival som kunne oppnå nettopp dette, og i tillegg fokusere også på de to andre tyskspråklige landene Sveits og Østerrike. De fire institusjonene, som alle hadde gått i tanker om en tysk-norsk litteraturfestival, nedsatte så det som siden høsten 2017 er festivalens arrangørkomité.

F.v. forfatter og litteraturformidler Thomas Böhm, Karina Goldberg fra Frankfurter Buchmesse, Elisabeth Beanca Halvorsen fra Norsk Oversetterforening, Merete Franz fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, professor ved UiO Helge Rønning, prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i NORLA Halldór Gudmundsson og direktør i NORLA Margit Walsø.

F.v. forfatter og litteraturformidler Thomas Böhm, Karina Goldberg fra Frankfurter Buchmesse, Elisabeth Beanca Halvorsen fra Norsk Oversetterforening, Merete Franz fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, professor ved UiO Helge Rønning, prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i NORLA Halldór Gudmundsson og direktør i NORLA Margit Walsø.

Styreleder og fungerende generalsekretær i NFFO Geir Hønneland og direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås benyttet også anledningen til å hilse på Simone Bühler og Bärbel Becker, og dagen ble avrundet med en felles middag sammen med prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i NORLA Halldór Gudmundsson og direktør i NORLA Margit Walsø samt PR-ansvarlig for Frankfurt 2019 Sunniva Adam, Martina Barth og Karina Goldberg fra Frankfurter Buchmesse.

Arrangementskomiteen består av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen ved daglig leder Ingunn Tveide og Goethe-Institut Norwegen ved direktør Martin Bach og førstekonsulent i kulturavdelingen Jeanette Warnick Danzer. Fra Norsk oversetterforening deltar styremedlem Elisabeth-Beanca Halvorsen og fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening leder i Oversetterutvalget og varamedlem i styret Merete Franz. Bärbel Becker, leder for internasjonale prosjekter, representerer Frankfurter Buchmesse i komitéen. Prosjektkoordinator Sonja Wiik, professor Helge Rønning og forfatter Erik Fosnes Hansen er også medlemmer av komiteen.

Visuell festivalprofil signert KORD!

Designbyrået KORD er blant annet kjent for sin forståelse for litterær virksomhet. Byrået står bak nettsidene til NORLA og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, logoen til litteraturagenturet Winje Agency og illustrasjoner i Morgenbladet.

Stor takk til grafisk designer i KORD Julie Wennesland, som har skapt en visuell festivalprofil som både er symbolsk og estetisk. Og det gode samarbeidet fortsetter …