Back to All Events

Integrasjonsparadokset: Aladin El-Mafaalani & Grete Brochmann (norsk-tysk/tolk)

  • Sal: Amalie Skram Litteraturhuset i Oslo (map)

Integrasjonsparadokset

Dette er tittelen på boka til den tyske sosiologen Aladin El-Mafaalani. Han stiller spørsmål om hvordan det kan oppstå rasisme og fremmedhat i samfunn som ellers betraktes som åpne og demokratiske. Hvilke feil er det som er blitt gjort? Og hvordan kan det åpne samfunn forsvare seg mot intoleranse og diskriminering?

El-Mafaalanis hypotese er at slike fenomener paradoksalt nok kan forstås som et uttrykk for at integrasjonen har lyktes. Det er derfor det oppstår konflikter. Utfordringen er å kunne forstå hva som er grunnlaget for konflikter i et åpent samfunn. Hvordan skal man omgås dem? Hva innebærer integrasjon og hvordan kan et samfunn med mange ulike identiteter utvikles?

Samtale mellom:

Språk: norsk/tysk med tolking

collage_elmafaalanibrochmannbach.jpg