AUDUN HALVORSEN

halvorsen-audun-ingress.jpg

er siden 2017 statssekretær i Utenriksdepartementet. I perioden 2013–2017 var han politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og før det forsvars- og utenrikspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Audun Halvorsen er cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene statsvitenskap, offentlig rett og privatrett. Han har kurs på mastergradnivå i blant annet i norsk og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, europeiske forsvarsreformer, EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk og Peace and Conflict Studies.

 Foto: Utenriksdepartementet