ANNA RICHTER

fotoAnnaRichter.jpg

(f. 1989) studerte litteraturvitenskap i München og America Studies i Leipzig. Hun har vært litterær speider i New York og har jobbet som agent for utenlandslisenser i Danmark og Tyskland. I 2017 etablerte hun seg med eget agentur og representerer en rekke større og mindre tyske forlag i Skandinavia. 

Foto: Schøne Agentur