CHRISTINA KOCH (DE)

Koch Christina_ASF.JPG

jobber som koordinator for Aksjon Soningstegn Fredstjeneste (ASF) i Norge. ASF tilbyr frivilligtjeneste til utlandet, blant annet til Norge og Tyskland.

Organisasjonens målsetting er å fortsette refleksjonen om andre verdenskrig. ASF jobber som en motpol til aktuelle former for rasisme og diskriminering av minoriteter.


Foto: ASF