ERLE MARIE SØRHEIM

Sørheim, Erle-sh_Kagge forlag.jpg

(f. 1982) er kritiker, forfatter og journalist med en mastergrad i filosofi og estetikk.

Hun skriver blant annet for Dagbladet og Vinduet.

I 2015 utga hun boka Berlin. 100 opplevelser og i 2018 Til Berlin faller. Nordmenn i Det tredje riket.

Sørheim er bosatt i Berlin.

Foto: Kagge Forlag