HELGE HØIBRAATEN

Helge Høibraaten_NTNU.jpg

(f. 1946) er filosof og professor ved NTNU. Han var fra 2004–2009 norsk Henrik Steffens-gjesteprofessor ved Nord-Europa-instituttet, Humboldt-universitetet i Berlin.

Høibraaten har arbeidet med samfunnsteori og politisk teori, særlig i tysk tradisjon. Han har bl.a. publisert artikler om den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas.

Foto: NTNU