HELGE JORDHEIM

Helge Jordheim_Universitas.jpg

(f. 1971) er professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Jordheim har en doktorgrad i tysk litteratur. Han vant H.M. Kongens gullmedalje for avhandlingen Der Staatsroman im Werk Wielands und Jean Pauls. Gattungsverhandlungen zwischen Poetologie und Politik i 2007. Jordheim var utgiver for Nietzsches samlede verker på norsk og har skrevet om tysk litteratur og filosofi i flere norske aviser og tidsskrifter. Han har vært forskningsleder for det tverrfaglige forskningsprogrammet KULTRANS (2009–2014) og for prosjektet Synkronisering av verden. Sammen med Tore Rem har han redigert antologien Hva skal vi med humaniora, utgitt av Fritt Ord. Jordheim er styreleder i Litteraturhuset i Oslo.

Foto: Universitas