CHRISTIAN JANSS

Janss-Christian_Universitetsforlaget.jpg

er førsteamanuensis i tyskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo. Fra 2002 til 2009 var han ledende filolog ved utgaveprosjektet Henrik Ibsens skrifter.

Han har utgitt en rekke publikasjoner, bl.a. om Friedrich Hölderlin, Heinrich v. Kleist, Rainer M. Rilke, Henrik Ibsen, J.P. Jacobsen, lyrikkteori og edisjonshistorie. 

Foto: Universitetsforlaget