Førjulsmøte med Frankfurter Buchmesse

Denne uken var en delegasjon fra ledelsen i Frankfurter Buchmesse i Oslo. Leder for æresgjestprogrammet Simone Bühler og leder for internasjonale prosjekter Bärbel Becker tok turen innom Uranienborgveien 2 for å møte komiteen bak Tysk-norsk litteraturfestival – én uke før julen ringes inn.

Bokmessen i Frankfurt er en av festivalens fem arrangører og fikk på mandag en detaljert presentasjon av komiteens arbeid det siste året. Møtet var en ubetinget suksess. Bühler og Becker vil nå se på muligheter for å utvide støtten og samarbeidet.

– Det har aldri skjedd før at et gjesteland har tatt initiativet til formidling av tyskspråklig litteratur på sin hjemmebane, sa de to tyske gjestene, som applauderer tiltaket og vil se nærmere på å gjøre den tysk-norske festivalen til et pilotprosjekt for bokmessen i Frankfurt.

F.v. leder for æresgjestprogrammet til Frankfurter Buchmesse Simone Bühler og leder for internasjonale prosjekter Bärbel Bäcker, direktør for Goethe-Institut Norwegen Martin Bach, PR- og presseansvarlig ved Goethe-Institut Norwegen Jeanette Warnick Danzer, forfatter Erik Fosnes Hansen, prosjektkoordinator Sonja Wiik, daglig leder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen Ingunn Tveide, styremedlem i Norsk Oversetterforening Elisabeth Beanca Halvorsen og professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Helge Rønning. Foto: Merete Franz (NFFO)

F.v. leder for æresgjestprogrammet til Frankfurter Buchmesse Simone Bühler og leder for internasjonale prosjekter Bärbel Bäcker, direktør for Goethe-Institut Norwegen Martin Bach, PR- og presseansvarlig ved Goethe-Institut Norwegen Jeanette Warnick Danzer, forfatter Erik Fosnes Hansen, prosjektkoordinator Sonja Wiik, daglig leder i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen Ingunn Tveide, styremedlem i Norsk Oversetterforening Elisabeth Beanca Halvorsen og professor ved Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon, Helge Rønning. Foto: Merete Franz (NFFO)

– Den tysk-norske litteraturfestivalen kommer til å bli et eksepsjonelt prosjekt preget av samarbeid og nettverksbygging mellom de to (litterære) kulturene, påpekte Becker.

Idéen til festivalen oppstod under NORLAs innspillkonferanse i Oslo i april 2017, hvor Erik Fosnes Hansen og Helge Rønning tok til orde for ikke å bare fokusere på Norge og norsk litteratur i forbindelse med bokmessen i Frankfurt 2019, men benytte anledning til å gi publikum her hjemme muligheten til å skaffe seg kunnskap om tysk kultur, litteratur og språk, samt om de aktuelle samfunnsdebattene som står på dagsorden i Tyskland. Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen tok så initiativ til festivalen ved å kontakte Goethe-Institut, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk Oversetterforening for å invitere til et samarbeid om en festival som kunne oppnå nettopp dette, og i tillegg fokusere også på de to andre tyskspråklige landene Sveits og Østerrike. De fire institusjonene, som alle hadde gått i tanker om en tysk-norsk litteraturfestival, nedsatte så det som siden høsten 2017 er festivalens arrangørkomité.

F.v. forfatter og litteraturformidler Thomas Böhm, Karina Goldberg fra Frankfurter Buchmesse, Elisabeth Beanca Halvorsen fra Norsk Oversetterforening, Merete Franz fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, professor ved UiO Helge Rønning, prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i NORLA Halldór Gudmundsson og direktør i NORLA Margit Walsø.

F.v. forfatter og litteraturformidler Thomas Böhm, Karina Goldberg fra Frankfurter Buchmesse, Elisabeth Beanca Halvorsen fra Norsk Oversetterforening, Merete Franz fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, professor ved UiO Helge Rønning, prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i NORLA Halldór Gudmundsson og direktør i NORLA Margit Walsø.

Styreleder og fungerende generalsekretær i NFFO Geir Hønneland og direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås benyttet også anledningen til å hilse på Simone Bühler og Bärbel Becker, og dagen ble avrundet med en felles middag sammen med prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet i NORLA Halldór Gudmundsson og direktør i NORLA Margit Walsø samt PR-ansvarlig for Frankfurt 2019 Sunniva Adam, Martina Barth og Karina Goldberg fra Frankfurter Buchmesse.

Arrangementskomiteen består av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen ved daglig leder Ingunn Tveide og Goethe-Institut Norwegen ved direktør Martin Bach og førstekonsulent i kulturavdelingen Jeanette Warnick Danzer. Fra Norsk oversetterforening deltar styremedlem Elisabeth-Beanca Halvorsen og fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening leder i Oversetterutvalget og varamedlem i styret Merete Franz. Bärbel Becker, leder for internasjonale prosjekter, representerer Frankfurter Buchmesse i komitéen. Prosjektkoordinator Sonja Wiik, professor Helge Rønning og forfatter Erik Fosnes Hansen er også medlemmer av komiteen.