Døråpnere til den tyske litterære offentligheten

Mandag 7. januar fikk komiteen bak Tysk-norsk litteraturfestival besøk av norske forfattere, oversettere og litteraturformidlere som skal fungere som døråpnere til tyskspråklige klassikere og tyskspråklig samtidslitteratur, under festivalen i april.

Det er et stort og rungende misforhold mellom antall titler som oversettes fra norsk til tysk, og titler som oversettes fra tysk til norsk. I et «normalår» oversettes 50 utgivelser til tysk (250 i 2019 da Norge er gjesteland på bokmessen i Frankfurt), mens det bare er rundt 10 titler som oversettes fra tysk til norsk. Komiteen bak Tysk-norsk litteraturfestival ønsker å gjøre noe med dette og setter søkelyset på en litterær offentlighet og kultur som vi har all grunn til å bevare kontakten med.

Ønsker å gi noe tilbake til tyskspråklige lesere
Det er ingen tvil om at selv bestselgerne i de tysktalende landene kan være relativt ukjente her til lands, med noen hederlige unntak. Derfor er et av festivalens formidlingskonsepter å la kjente norske forfattere lese seg opp på og presentere håndplukkede forfattere fra de tre tyskspråklige landene. Noen av dem som skal gjøre det, og som stilte med gode innspill og inspirasjon på mandagens møte, var Tor Bomann-Larsen, Maria Kjos Fonn, Sverre Dahl, Alva Gehrmann, Vigdis Hjorth, Helge Jordheim, Sten Inge Jørgensen, Henrik Keyser Pedersen, Simon Stranger, Even Teistung og Benjamin Yazdan. Flere av dem forfattere som har fått et ekstra marked med langt større opplagstall, i det tysktalende landene. Nå ønsker de å gi noe tilbake til sine lesere i Sveits, Østerrike og Tyskland.

Vil også vekke interesse i Tyskland
Til stede var også Thomas Boehm, som er hyret inn av NORLA som koordinator for bokhandelen i Tyskland i Frankfurt 2019-satsningen. Han ga komiteen ros for bredden av forfattere som er invitert, både fra Sveits, Østerrike og Tyskland. – Dette er et forfatterutvalg som også kommer til å tiltrekke seg tyske journalister, sa Boehm  –  som kom ens ærend rett fra Berlin og altså er én av festivalens mange gode rådgivere.

Thomas Boehm har ordet i samtalen som handler om festivalens program som har fått arbeidstittelen “Die Wand”, og egentlig er en oversikt som dekker en hel vegg i Goethe-Instituts lokaler. For anledningen skrevet ut i langformat – og hemmelig enn så lenge.

Thomas Boehm har ordet i samtalen som handler om festivalens program som har fått arbeidstittelen “Die Wand”, og egentlig er en oversikt som dekker en hel vegg i Goethe-Instituts lokaler. For anledningen skrevet ut i langformat – og hemmelig enn så lenge.