Festivalens andre dag | Lørdag 27/4/19

Foto: Karina Halvorsen Gravdahl