Festivalens tredje dag | Søndag 28/4/19

Foto: Karina Halvorsen Gravdahl