Back to All Events

Forbrytelse og språk: Ferdinand von Schirach & Vigdis Hjorth (norsk-tysk/tolk)

  • Sal: Wergeland Litteraturhuset i Oslo (map)

Den forferdende - og forlokkende - forbrytelsen har av åpenbare grunner vært et yndet litterært tema til alle tider. Men hvilke moralske dilemmaer oppstår når virkelige forbrytelser skal behandles litterært? Hvorfor valgte Schirach på et tidspunkt å uttrykke seg skjønnlitterært? Kan det litterære språket noe det juridiske ikke kan, eller omvendt? I hvilken grad er evnen til å fortelle avgjørende for utfallet i retten? 

Samtale mellom:

Språk: norsk/tysk med tolking

collage_vonschirachoghjorth.jpg