RUNE SLAGSTAD

Slagstad_RunePocket_Pax+Forlag.jpg

(f. 1945) er sosiolog, idéhistoriker og rettsteoretiker. Han har vært medredaktør av PaxLeksikon, som han også var initiativtager til, og tidsskriftet Kontrast.

Fra 1984 til 2009 var han ansvarlig redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.

Rune Slagstad har vært professor i ulike disipliner ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Oslo og Akershus, og er nå tilknyttet Institutt for samfunnsforskning.

Foto: Pax Forlag