TORE SLAATTA

Tore Slaatta_privat.jpg

(f. 1957) er professor i medievitenskap, forsker og faglitterær forfatter. Han var inntil nylig generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og ledet forskningsprosjektet Kunst! Makt ved Universitetet i Oslo (2012-2016). Han har bidratt til boken Iverksettelse. Fire studier av kunst og makt (Universitetsforlaget 2018) og nylig utgitt en bok om norsk litteraturpolitikk med Helge Rønning som utgis i forbindelse med Norges rolle som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Slaatta er i dag tilknyttet Storbyuniversitetet i Oslo.

Foto: Tore Slaatta