Back to All Events

Et liv som dannelsesagent: Nylansering av Sverre Dahls "Wien og Weimar"

  • Sal: Wergeland Litteraturhuset i Oslo (map)

Sverre Dahl har viet førti år av sitt liv til å oversette og formidle den tyskspråklige litteraturen. I forbindelse med festivalen kommer hans bok Wien og Weimar fra 2008 i et nytt opplag. Østerrikske modernister (som Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann og Peter Handke) og tyske klassikere og romantikere (som Goethe, Hölderlin og Schlegel) har vært Dahls hovedinteresser. Finnes det en rød tråd gjennom hans mer enn 160 oversettelser fra tysk?

Samtale mellom:

Innledning ved:

  • Gunnar R. Totland

Språk: norsk

collage_sverreogkeyser.jpg