Back to All Events

Den romantiske vending mot nord: Foredrag av Rune Slagstad

  • Sal: Kjelleren Litteraturhuset i Oslo (map)

Dette foredraget reflekterer over det norske moderniseringsprosjektet med dets spenning mellom en rasjonalistisk fremskrittstro og en romantisk, tysk-preget motstrøm. En tohundreårig historie gjenfortelles med eksempler fra bl.a. billedkunst (I.C. Dahl & Caspar David Friedrich), filosofi (Edvard Munch & Nietzsche), arkitektur (Fehn & Zumthor) og vandringsliv (Den Norske Turistforening). Det hele munner ut i en diskusjon av den hegemoniske, sosialdemokratiske tradisjon med dens til dels utematisert spenning mellom det rasjonalistiske og det romantiske.

Foredragsholder:

Rune Slagstad

Språk: norsk

Foto: Pax forlag

Slagstad_RunePocket_Pax+Forlag.jpg